• about_us_banner

Სოციალური პასუხისმგებლობა

Სოციალური პასუხისმგებლობა

თანამშრომელთა მოვლა

> უზრუნველყოს თანამშრომლების ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა.

> მეტი შესაძლებლობა მიეცით თანამშრომლებს გააცნობიერონ თავიანთი პოტენციალი.

> გააუმჯობესე თანამშრომლის ბედნიერება

HOUD (NBC) ყურადღებას უთმობს თანამშრომელთა ეთიკურ განათლებას და შესაბამისობას, მათ ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას, გთავაზობთ კომფორტულ სამუშაო გარემოს და ატმოსფეროს, რათა უზრუნველყოს შრომისმოყვარე ადამიანების გონივრული ჯილდო დროულად. კომპანიის უწყვეტი გაუმჯობესებით, ჩვენ ყურადღებას ვაქცევთ თანამშრომლების კარიერული განვითარების პროგრამას, ვაძლევთ მათ შესაძლებლობას გააცნობიერონ თავიანთი პირადი ღირებულება, ოცნება.

- ხელფასი

შეასრულეთ მთავრობის რეგულაცია, ჩვენ ვთავაზობთ ხელფასს არანაკლებ მთავრობის მინიმალური ხელფასის მოთხოვნისა და ამავე დროს განხორციელდება კონკურენტუნარიანი ხელფასის სტრუქტურა.

- კეთილდღეობა

HOUD (NBC)-მა მოამზადა თანამშრომელთა უსაფრთხოების სისტემა, დასაქმებულთა კანონმორჩილობა და თვითდისციპლინა წახალისებულია. თანამშრომლების ინიციატივისა და შემოქმედების გასაუმჯობესებლად შეიქმნა წამახალისებელი პროგრამა, როგორც ფინანსური ჯილდო, ადმინისტრაციული ჯილდო და სპეციალური წვლილი. და ამავე დროს ჩვენ გვაქვს ყოველწლიური ჯილდო, როგორც “მენეჯმენტის ინოვაცია და რაციონალიზაციის წინადადება ჯილდო

- Ჯანმრთელობის დაცვა

OT უნდა ეფუძნებოდეს თანამშრომლის ნებაყოფლობითს, ყველას უნდა ჰქონდეს კვირაში მინიმუმ ერთი დღე დასვენება. წარმოების პიკისთვის მომზადება, სამუშაოს შემსწავლელი პროგრამა დაარწმუნებს თანამშრომელს შეეძლოს უპასუხოს სხვა სამუშაო მოვალეობებს. თანამშრომლის სამუშაო ზეწოლისას, HOUD (NBC in– ში, ზედამხედველებს სთხოვეს იზრუნონ თანამშრომლის ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, მოაწყონ აქტივობები ზოგჯერ ზემდგომი დაქვემდებარებული კომუნიკაციის გასაუმჯობესებლად, გუნდური საქმიანობის ორგანიზება გუნდური ატმოსფეროს გასაუმჯობესებლად, გაგებისა და ნდობის გაზრდისა და გუნდის ერთიანობისთვის. რა

შემოთავაზებულია უფასო ფიზიკური შემოწმების გაუქმება, გამოვლენილია ჯანმრთელობის პრობლემის აღმოჩენა და შემოთავაზებული იქნება მითითებები.

გარემოსდაცვითი

> განახორციელეთ "უსაფრთხოების, გარემოს დაცვის, საიმედო, ენერგიის დაზოგვის" სტრატეგია.

> გარემოსდაცვითი პროდუქტების დამზადება.

> ენერგიის დაზოგვისა და ემისიების შემცირების განხორციელება კლიმატის ცვლილების საპასუხოდ.

HOUD (NBC) ყოვლისმომცველ ყურადღებას აქცევდა გარემოს მოთხოვნებს, სწორად და ეფექტურად იყენებდა ჩვენს ენერგიას, რესურსს ჩვენი ღირებულების შესამცირებლად და გარემოსდაცვითი სარგებლის გასაუმჯობესებლად. ინოვაციების მიერ გარემოს უარყოფითი ზემოქმედების გამუდმებით შემცირება დაბალი ნახშირბადის განვითარებისკენ.

- ენერგიის დაზოგვა და ემისიების შემცირება

ძირითადი ენერგომოხმარება HOUD (NBC): წარმოება და საცხოვრებელი ენერგიის მოხმარება, საცხოვრებელი LPG მოხმარება, დიზელის ზეთი.

- კანალიზაცია

წყლის ძირითადი დაბინძურება: შიდა კანალიზაცია

- ხმაურის დაბინძურება

ხმაურის ძირითადი დაბინძურება არის: ჰაერის კომპრესორი, სლიტერი.

- დახარჯვა

მათ შორის გადამუშავებადი, საშიში ნარჩენები და საერთო ნარჩენები. ძირითადად: უცნაური ნაჭრები, წარუმატებელი პროდუქტები, მიტოვებული აღჭურვილობა/კონტეინერი/მასალა, ნარჩენების შესაფუთი მასალა, საკანცელარიო ნარჩენები, ქაღალდის ნარჩენები/საპოხი მასალები/ქსოვილი/ნათურა/ბატარეა, შიდა ნაგავი.

მომხმარებელთან ურთიერთობა

HOUD (NBC) დაჟინებით მოითხოვს მომხმარებელზე ორიენტაციას, შემდგომი კომუნიკაციით, რათა გააცნობიეროს მომხმარებლის მოლოდინი, პროაქტიულად აიღოს ვალდებულება. მომხმარებელთა კმაყოფილების, მომხმარებლის მომსახურების გასაუმჯობესებლად, გრძელვადიან თანამშრომლობასთან და მომგებიან მომხმარებელთან.

HOUD (NBC) იწვევს მომხმარებელთა მოლოდინს პროდუქციის განლაგებასა და გაუმჯობესებაში, დაარწმუნეთ, რომ მომხმარებლის განაცხადი შეიძლება იყოს დროული რეაგირება, სწრაფად დააკმაყოფილოს მომხმარებლის მოთხოვნილება, გახადოს მეტი ღირებულება მომხმარებლისთვის.

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია

არსებობს ოფიციალური და არაფორმალური კომუნიკაცია HOUD– ში (NBC). დასაქმებულს შეუძლია წარმოადგინოს თავისი საჩივარი ან შემოთავაზება უშუალოდ თავის ხელმძღვანელს ან უფრო მაღალ მენეჯმენტს. წინადადების ყუთი განთავსებულია ყველა დონის თანამშრომლების ხმის შეგროვებაზე.

სამართლიანი ბიზნესი

ყურადღება დაეთმო სამართალს, პატიოსან და ბიზნეს ეთიკურ განათლებას. დაიცავით თქვენი საავტორო უფლებები და პატივი ეცით სხვების საავტორო უფლებებს. ეფექტური და გამჭვირვალე ბიზნესის საწინააღმდეგო კორუფციული სისტემის შექმნა.

დააკოპირეთ უფლება

HOUD (NBC) ფრთხილია ძირითადი ტექნიკური დაგროვებისა და ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის შესახებ. R&D ინვესტიციები არასოდეს ყოფილა წლიური გაყიდვების 15% -ზე ნაკლები, მონაწილეობა მიიღონ საერთაშორისო სტანდარტების განხორციელებაში. პატივი სცეს სხვათა ინტელექტუალურ საკუთრებას, ღია, მეგობრული დამოკიდებულებით, დაიცვან და გამოიყენონ ინტელექტუალური საკუთრების საერთაშორისო წესები,

მოლაპარაკების გზით, ლიცენზიის გადაკვეთა, თანამშრომლობა და ა.შ. ინტელექტუალური საკუთრების პრობლემის გადაჭრა. იმავდროულად, დარღვევის აქტთან დაკავშირებით, NBC დამოკიდებული იქნება იურიდიულ ჯგუფზე საკუთარი ინტერესების დასაცავად.

უსაფრთხო ოპერაცია

HOUD (NBC) იღებს "უსაფრთხოების უპირველეს პრიორიტეტს, ყურადღების გამახვილებას" პოლიტიკას, კარიერის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მენეჯმენტის ტრენინგის განხორციელებით, ადგენს მართვის წესებს და ოპერაციის მიმართულებებს წარმოების უსაფრთხოების და უბედური შემთხვევების გასაუმჯობესებლად.

საზოგადოების კეთილდღეობა

HOUD (NBC) არის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის დამცველი, ნიჭის განვითარება, დასაქმების გაუმჯობესება. აქტიურია საზოგადოებრივი კეთილდღეობის, საზოგადოების დაბრუნების, წვლილის შეტანა ადგილობრივ ტერიტორიაზე პასუხისმგებელ საწარმოსა და მოქალაქეებზე.